Portal for miljø og helse

Prosjektet har som mål å utvikle en oversikt over utslipp av klimagasser og miljøgifter i Grenland, samt en oversikt over miljø- og folkehelsesituasjonen hos befolkningen

Innhold

Kommuner i hele landet skal gjennomføre tiltak for å redusere klimagasser og miljøgifter. Prosjektet Portal for miljø og helse ble startet opp i Porsgrunn kommune i 2016. Porsgrunn kommune har finansiert prosjektet frem til nå. Prosjektet har som mål å utvikle en oversikt over utslipp av klimagasser og miljøgifter i Grenland, samt en oversikt over miljø- og folkehelsesituasjonen hos befolkningen. Høsten 2019 ble prosjekteierskapet overført fra Sykehuset Telemark til Kompetansesenter for miljø og helse. Prosjektet vil bidra med å generere ny kunnskap om miljø og helse samt formidling av kompetanse til kommuner, fylke og befolkningen i regionen. Portal for miljø og helse er sentral i den videre strategien for det nasjonale kompetansesenteret for miljø og helse.

Med en dedikert prosjektleder i 50% stilling, vil prosjektet jobbe mer aktivt med å samle ideer og være en pådriver for å drive portalen og resultater videre. Prosjektet har hatt som utgangspunkt å bidra med klima og miljøarbeidet i kommunene, derfor vurderes det som svært viktig at alle kommunene i Grenland står bak prosjektet. Med de seks Grenlandskommunene som eiere, og med en dedikert prosjektleder vil portalen kunne bidra med å fremme:

  • En arena for samarbeid mellom USN, STHF og kommunene.
  • En levende kommunikasjonskanal fra kommunene til befolkningen.
  • Nye prosjekter innen miljø og helse, sammen med barne-, ungdom- og videregående skoler.
  • Felles plattform for klimaregnskap og klimabudsjett.
  • Aktiv kommunikasjonskanal for miljørettet helsevern
  • Grønninnovasjon og næringsutvikling i regionen.

Sist endret: 22.04.2020