Beredskapsnettverket Grenland

Prosjektet ønsker å bidra til en rask varsling til befolkningen ved store hendelser, som f. eks. industriulykker og fare for spredning av gass, eller hendelser som berører store folkemengder ved arrangementer.

Innhold

Dette prosjektet bygger videre på det tidligere prosjektet som het «Felles enhet for samfunnssikkerhet- og beredskapsoppgaver». Prosjektet har med tiden blitt et tydeligere beredskapsnettverk for Grenlandskommunene. I 2017 ble det igangsatt en prosess i kommunene med formål å anskaffe felles løsning for befolkningsvarsling. Etter forenklet anskaffelse ble Everbridge valgt som leverandør. Alle kommuner har deltatt i introduksjonsarbeidet, planlegging og opplæring i bruken av Everbridge befolkningsvarsling.

Prosjektet ønsker å bidra til en rask varsling til befolkningen ved store hendelser, som f. eks. industriulykker og fare for spredning av gass, eller hendelser som berører store folkemengder ved arrangementer.

I 2020 ønsker prosjektet å fortsette prosessen med ferdigstillelse av løsning og oppstart med bruk av ny varslingsløsning. I den forbindelse vil man ha et særlig fokus på opplæring av personell og gjennomgang og systematisering av ulike varslingsrutiner. Det er sentralt at opplæringen og systematiseringen av rutiner gjennomføres på en grundig måte, for å kunne ta ut full effekt av varslingsløsningen.

Sist endret: 22.04.2020