Referater

Innhold

Referater fra Ordførerkollegiet 2022

Referat 08. februar 2022

Presentasjon fra 08. februar 2022

Referat 01. mars 2022

Referat 30. mai 2022

Referater fra Ordførerkollegiet 2021

Referat 20. januar 2021

Referat 03. februar 2021

Referat 10. februar 2021

Referat 18. februar 2021

Referat 18. mai 2021

Referat 17. august 2021

Referat 16. november 2021

Referater fra Ordførerkollegiet 2020

Referat 22. januar 2020

Referat 15. april 2020

Referat 30. april 2020

Referat 07. mai 2020

Referat 15. mai 2020

Referat 20. mai 2020

Referat 15. mai 2020 - møte med fylkesordfører og utvalgsleder for utdanning og kompetanse 

Referat 29. mai 2020

Referat 05. juni 2020

Referat 13. august 2020

Referat 21. august 2020

Referat 11. september 2020

Referat 21. september 2020

Referat 21. september 2020 (møte med Stortingsbenken)

Referat 23. oktober 2020

Referat 06. november 2020

Referat 11. november 2020

Referater fra Ordførerkollegiet 2019

Referat 27.februar 2019

Referat 03.april 2019

Referat 28.mai 2019 (møte med stortingsbenken)

Referat 07.juni 2019

Referat 07.juni 2019 (møte med Fylkesmannen)

Referat 16.august 2019

Referat 15. november 2019

Referater fra Ordførerkollegiet 2018

Referat 09.februar 2018

Referat 23.mars 2018

Referat 22.mai 2018

Referat 23.august 2018

Referat 31.oktober 2018

Referat 20.desember 2018

Referater fra Ordførerkollegiet 2017

Referat 27. januar 2017

Referat 27. februar 2017

Referat 3. april 2017

Referat 18. mai 2017

Referat 6. oktober 2017

Referater fra Ordførerkollegiet 2016

Referat 29. januar 2016

Referat 8. april 2016

Referat 27. og 28. april 2016

Referat 27. mai 2016

Referat 28. juni 2016

Referat 19. august 2016

Referat 16. september 2016

Referat 9. november 2016

Referater fra Ordførerkollegiet 2015

Referat 30. januar 2015

Referat 13. februar 2015

Referat 9. mars 2015

Referat 25. mars 2015

Referat 24. april 2015

Referat 27. mai 2015

Referat 30. oktober 2015

Referat 9. desember 2015

Referater fra Ordførerkollegiet 2014

Referat 21. januar 2014 

Referat 11. april 2014

Referat 28. mai 2014

Referat 22. august 2014

Referat 2. oktober 2014

Referat 15. oktober 2014

Referat 11. november 2014

Referater fra Ordførerkollegiet 2013

Referat 15. januar 2013

Referat 11. april 2013

Referat 21. august 2013

Referat 16. oktober 2013

Referater fra Ordførerkollegiet 2012

Referat 28. august 2012

Referat 17. oktober 2012

Sist endret: 23.08.2022