Om Grenlandsrådet

Innhold

Mandat

 

Grenlandsrådet er styret i Grenlandssamarbeidet. Grenlandsrådet skal påse at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, strategisk plan, budsjett og andre vedtak og retningslinjer vedtatt av kommunestyrene. Grenlandsrådet skal være et rådgivende organ for administrasjonen. Alle saker som angår Grenlandssamarbeidet skal gjennomgås dersom dette ansees nødvendig av rådmennene selv eller av noen av Grenlandssamarbeidets organer. Grenlandsrådet skal gjennomgå og forberede behandling av handlingsplan, budsjett og regnskap for Grenlandssamarbeidet til by- og kommunestyrene. I tillegg skal Grenlandsrådet arbeide aktivt med markedsføring av regionens interesser, blant annet ved å gi felles uttalelser i viktige saker for regionen, lobbyvirksomhet med videre. Det avholdes minimum 4 møter per år og det er ønskelig at hvert møte skal avgi en felles politisk uttalelse.

 

Medlemmer

 

Kommune

 

Medlemmer

Bamble

Halgeir Kjeldal (Ap)
Torstein Dahl (Sp)
Jon Pieter Flølo (FrP)

Drangedal Tor Peder Lohne (Sp)
Stina Sætre (SP)
Trond-Jarle Roalstad (Ap)
Kragerø Grunde W. Knudsen (Sp)
Jan Petter Abrahamsen (H)           
Jone Blikra (AP)
Porsgrunn                     Robin Kåss (Ap)
Anne Kristine Grøtting (Sp)
Anne Karin A. Hansen (H)
Siljan Kjell Abraham Sølverød (Sp)
Bent Gurholt (H)
Dag Jøran Myrvang (Ap)
Skien Hedda Foss Five (Ap)
Trond Ballestad (SP)
Emilie C. Schäffer (H)


Grenlandsrådets medlemmer er også kommunenes representanter i representantskapet til næringssamarbeidet Vekst i Grenland IKS.

Sist endret: 26.11.2019