Retningslinje for omstilling/omorganisering

Grenlandskommunene har nå vedtatt ny omstillingsrutine i regi av Grenlandssamarbeidet

Innhold

(Foto av: Hansjörg Keller )

 

Grenlandskommunene har nå revidert omstillingsrutinen for omstillingsprosesser, i regi av Grenlandssamarbeidet. Rutinen gjelder alle de seks Grenlandskommunene og har sitt hovedområde knyttet til omstillings- og omorganiseringsprosesser. 

Bakgrunnen for revideringen skyltes ny kommunelov, samt at senere prosesser har tydeliggjort et behov for revidering av retningslinjene. 

Retningslinjene finner du her.

Sist endret: 27.04.2022