Kraftkonferanse 10. juni i regi av Grenlandsrådet

Grenlandssamarbeidet inviterer til nytt rådsmøte den 10. juni. Programmet frem til lunsj tar utelukkende for seg temaer knyttet til kraft. Se hele programmet her.

Innhold

(Foto av Matthew Henry)

Første del av det kommende Grenlandsrådet er en kraftkonferanse. Aktører fra næringslivet, Lede og fylkeskommunen orienterer og innleder til diskusjonen i rådet. 

Etter lunsj vil det avholdes et representantskapsmøte for Vekst i Grenland, valg av lederskap for Grenlandssamarbeidet, samt at Årsmelding og Handlingsplan behandles. 

Møtet finner sted på Skjærgården hotell i Bamble. Innkallingen til møtet er som følger:

Innkalling Grenlandsrådet

10.06.22

Kraftkonferanse

Tid/sted:

09:00 – 14:00 / Skjærgården hotell, Bamble

 

Politikere:

Hallgeir Kjeldal, Torstein Dahl, Lars Inge Rønholt

Tor Peder Lohne, Stina Sætre, Trond-Jarle Roalstad

Grunde Knudsen, Jan Petter Abrahamsen, Charlotte T. Sætersdal

Robin Kåss, Anne Kristine Grøtting, Anne Karin A. Hansen

Kjell Abraham Sølverød, Bent Gurholt, Dag Jøran Myrvang

Hedda Foss Five, Trond Ballestad, Emilie Clarice Schäffer

 

Kommunedirektørkollegiet:

Rose-Marie Christiansen, Dag W. Eriksen, Jan Sæthre, Karin Finnerud, Geir H. Bjelkemyr-Østvang og Hans Bakke

 

Tillitsvalgte/Hovedverneombud:

Elisabeth Timland, Trond Hamsdokka, Tore Nygaard og Arvid Wright

 

 

Saksnr.

Grenlandsrådet

 

07/22

 

09:00- 09:05

Godkjenning av protokoll

Protokollen fra rådsmøtet den 16.03. ligger vedlagt. Protokollen ble ekspedert den 23.03.22.

Forslag til konklusjon: Protokollen godkjennes som den foreligger.

 

08/22

09:05-09:25

 

Orientering fra Herøya industripark

Sverre Gotaas orienterer om den generelle kraftsituasjonen og kraftbehovet for næringslivet og Herøya.

 

09/22

09:25-09:40

Orientering fra Frier Vest

Geir Vala og Petter Ellefsen fra Frier Vest orienterer om situasjonen for Frier Vest og hvordan kraftsituasjonen påvirker nærings- og etableringsarbeidet.

 

10/22

09:40-10:00

Orientering fra Lede

Leder for Utvikling og Plan hos Lede, Ellen Strøm Juliussen, orienterer.

Orienteringen omhandler blant annet nåsituasjonen, framtidsutsiktene, praktisering av nye regler for tilknytning på vilkår fra NVE, samt Ledes nye kø-ordning basert på kundeprosjektenes modenhet

 

11/22

10:10-10:25

Orientering fra Fred Olsen Renewables

Gaute Tjensvoll orienterer om potensialet for fornybar energi i Grenland.

12/22

10:25-10:40

Orientering fra Ådne Naper

Ådne orienter om kraftsituasjonen fra fylkeskommunens perspektiv.

13/22

10:40-11:30

 

Rådet diskuterer innleggene og situasjonen

Rådet og innlederne diskuterer.

14/22

12:30-12:55

 

Orientering om Handlingsprogrammet for fylkesveinettet 2023-2032

Arve Høiberg orienterer rådet om handlingsprogrammet.

15/22

12:55-13:25

Representantskapsmøte Vekst i Grenland

Se egen utsendelse fra ViG.

 

16/22

Lederskap Grenlandsrådet 

Leder, Hallgeir Kjeldal, og nestleder, Grunde Knudsen, har hatt sine verv i to år. Lederskapet skal løftes opp hvert andre år.

Forslag til konklusjon: Ordførerkollegiet innstiller Hedda Foss Five som leder og Kjell Abraham Sølverød som nestleder for neste periode.

 

17/22

Årsmelding og Handlingsplan Grenlandssamarbeidet

 Årsmeldingen for 2021 og Handlingsplanen for 2022 ligger vedlagt.

 Forslag til konklusjon: Årsmeldingen og Handlingsplanen godkjennes.

 

18/22

Eventuelt

 

Sist endret: 03.06.2022