Ny felles strategi for næringsarealer

Innhold

Grenlandsrådet har vedtatt ny felles strategi for næringsarealer. Strategien ble vedtatt i Grenlandsrådet 24. november 2017.

Det skal være attraktivt å drive og etablere næringsvirksomhet i Grenland. Regionen må derfor ha relevante næringsarealer for alle typer næring, og arealene må ha riktig størrelse og beliggenhet. Kommunene har derfor gått sammen med fylkeskommunen og Statens vegvesen for å fremskaffe en oversikt over næringsarealene som finnes i dag, og utarbeide en strategi for videre utvikling av næringsarealer. Strategiarbeidet er forankret i Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020.  Strategien omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø, Bamble, Drangedal og Siljan. Med næringsarealer menes i denne rapporten arealer til krevende industri, småindustri, tjenesteyting, logistikk og sentrumsarealer. Strategien omhandler ikke arealer til handel, ettersom dette er avklart i regional plan for samordnet areal og transportplan for Grenland.

Strategisk næringsplan

http://www. arealguiden.no

Video fra YouTube om arealguiden.no

Sist endret: 04.02.2019