logo
GKIny
overlag

Trygghet og beredskap i Grenlandskommunene

Printer
Kommunene i Grenland samarbeider om forbedring og kvalitetsutvikling av den kommunale beredskapen.

Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi jobber kontinuerlig for å kunne støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

På dette nettstedet finner du felles bakgrunnsstoff og beredskapsinformasjon for Grenlandskommunene. Informasjon ved kriser og ulykker vil du ikke finne her, men på den enkeltes kommunes hjemmeside.

Information in English
For questions concerning emergency planning or safety issues in your municipality contact the service centre or the contact person listed on the right hand side of this page.
 
 

Akutthjelp:

Brann 110 - Brann og akutt forurensing
Politi 112 - Politi og redningssentral
Medisinsk nødhjelp 113 - Lege, ambulanse

Giftinformasjon - ring 113 -
eller ring Giftinformasjonen 22 59 13 00

Når du ringer ett av nødnumrene:
Si hvem du er, hva som har hendt og hvor du ringer fra.

 

Redaktør: Karianne Resare
Nettportalen er et resultat av prosjektet "Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland"
- et prosjekt i
Grenlandssamarbeidet 2004-2006


Publisert
02.05.2008
Sist endret
12.04.2011

Kontakt oss

Beredskapskoordinatorer
i Grenlandskommunene:

Jørn Urberg Tveten
Bamble kommune, tlf
35 96 51 34 / 913 65 067
jorn.tveten@bamble.kommune.no

Hilde Tveit Kirkeby 
Drangedal kommune, tlf 95 25 84 38
hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Svein Skaara
Skien kommune, tlf 91 85 23 15
svein.skaara@skien.kommune.no


Fred Inge Skjærum
Porsgrunn kommune. tlf
35 54 78 28
Fred.inge.skjaerum@porsgrunn.kommune.no


Anders Sandaas
 
Kragerø kommune, tlf 35 98 62 27
anders.sandaas@kragero.kommune.no

Steffen Stordalen
Siljan kommune, tlf 35 94 25 00 
SST@siljan.kommune.no

Nettredaktør  Karianne Resare