Om Rådmannskollegiet

Rådmennene fungerer som styringsgruppe for Grenlandssamarbeidet og de enkelte utredningsprosjektene. Rådmennene har møte ca. en gang per måned. Disse rådmennene sitter i kollegiet:

  • Ole Magnus Stensrud, Skien kommune
  • Per Wold, Porsgrunn kommune
  • Jan Sæthre, Siljan Kommune
  • Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, Bamble kommune
  • Jørn Knudsen, Drangedal kommune
  • Inger Lysa, Kragerø kommune

Sist endret: 16.12.2017