Delprosjekt 3: Tillit som vekstsskaper

Innhold

Grenland har sammen med flere andre skandinaviske kommuner og regioner vært caseregion for Telemarksforskning sitt prosjekt «Tillit som vekstfaktor i regional utvikling». Vi har i dette prosjektet gjennomført en tillitskartlegging i regionen og bidratt i drøftinger av temaet. Prosjektet vil bli fulgt opp med en ny og forbedret undersøkelse som både gjøres på regionsnivå og for den enkelte kommune.

Grenlands hovedmål med deltakelse i prosjektet har vært å tilegne oss kunnskap, som vil være nyttig i kommunene og regionens arbeid, for å styrke vår attraktivitet som næringsregion. Prosjektet har bygget på en hypotese om at vekst i bosetting og/eller i arbeidsplasser kan skyldes god eller dårlig vekstkultur. Vekstkultur skapes av holdninger, verdier og samspillmønstre på stedet. Regionen vil bruke erfaringene og undersøkelsen fra dette prosjektet videre i sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling og for videreutvikling av sitt interkommunale samarbeid.

Sist endret: 21.12.2017