Om Ordførerkollegiet

Innhold

Mandat

Ordførerkollegiet i Grenland er Grenlandsrådets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget forbereder møtene i Grenlandssamarbeidets politiske organer, som Grenlandsrådet og eventuelt felles formannskapsmøter med mer.

Det overordnede formålet med ordførerkollegiet er å utvikle kommunesamarbeidet for best mulig vekst og utvikling i regionen. Målet er blant annet å avklare uenigheter på et tidlig tidspunkt og initiere flere felles uttalelser fra kommunene i Grenland og samarbeid henimot andre aktører og sentrale myndigheter. Ordførerne ønsker å bruke forumet til å drøfte felles utfordringer og forberede saker til Grenlandsrådets møter.

Ordførerkollegiet ønsker å møtes ca. 8 ganger i året. Møteledelsen følger møtested og går på omgang mellom kollegiets medlemmer. Leder av Grenlandsrådet tar et særskilt ansvar for ledelse av kollegiet og forberedelse av møtene. Møtene legges ca. 1 uke etter Rådmannskollegiets møter. Ordførerkollegiet ønsker et tett samarbeid med Rådmannskollegiet og inviterer en av rådmennene som fast deltaker på Ordførerkollegiets møter.

Medlemmer

NavnKommune
Robin Kåss ordfører i Porsgrunn
Hedda Foss Five ordfører i Skien
Tor-Peder Lohne ordfører i Drangedal
Kjell Abraham Sølverød               ordfører i Siljan
Jone Blikra ordfører i Kragerø
Halgeir Kjeldal ordfører i Bamble
Per Wold rådmann i Porsgrunn

 Ordførerkollegiet i Grenland står foran et berg

Ordførerkollegiet i Grenland for perioden 2015-2019. Fra venstre: Robin Kåss, Hallgeir Kjeldal, Hedda Foss Five, Jone Blikra, Tor-Peder Lone og Kjell Abraham Sølverød.

Sist endret: 01.06.2018