Vekst i Grenland IKS

Innhold

Vekst i Grenland IKS (ViG) eies av grenlandskommunene, og har sitt hovedkontor i Skien kommune.

Selskapets formål er:

 

a)         å være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland.

b)         å arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser for å trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland.

c)         å medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale myndigheter og investorer.

d)         å samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester og det interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen.

Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter skal koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter.

Selskapet kan være saksbehandler for kommunene i næringssaker.

Selskapet kan også yte tjenester til andre, men da i et mer beskjedent omfang, og i samsvar med regelverket om egenregi

For mer informasjon om styrende dokumenter for ViGs arbeid og organisering - se ViG's egne nettsider

Sist endret: 15.10.2018