Møteplan

Grenlandsrådet har satt opp følgende møteplan for 2019:

 

 Tidspunkt  Sted
 Fredag 11.januar  Kragerø
 Fredag 26.april  Drangedal
 Fredag 30.august  Skien
 Fredag 22.november Porsgrunn
   

Det gjennomføres temasamling 10.januar i Kragerø Tema: Vitalisering av Grenlandssamarbeidet med vekt på næringsutvikling.

Sist endret: 28.11.2017