GRENLANDSSTANDARDEN

Grenlandsstandarden er et resultat av samarbeidet mellom kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Skien og regionale myndigheter i Telemark om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker.

Innhold

1 Generelt

11-01   ETABLERE/ VEDLIKEHOLDE FELLESRUTINER
11-011   Drift av Grenlandssamarbeidet


2 Informasjon

Foreligger ingen rutiner/hjelpemidler.


3 Kart og oppmåling

Foreligger ingen rutiner/hjelpemidler.


4 Regionale myndigheter

42-01   BRUK AV PLANFORUM
48-01   GI TIDLIG TILBAKEMELDING, FYLKESKOMMUNEN 
48-02   GI TIDLIG TILBAKEMELDING, STATENS VEGVESEN
48-03   GI TIDLIG TILBAKEMELDING, FYLKESMANNEN
48-032   Skriveregler


5 Plansaker

50-01   BRUK AV SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER
50-011   Sjekkliste for reguleringsplaner
50-012   Planprosessen, flytskjema
50-013   Utarbeiding av privat planforslag
50-014   Vurdere om reguleringsplan utløser krav om konsekvensutredning
     
52-01   GJENNOMFØRE OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER
52-010   Bestilling av oppstartsmøte   (ny)
52-011   Møteopplegg for oppstartsmøte
52-012   Referat fra oppstartsmøte i plansaker
52-013   Krav til materialet ved innsending av forslag til reguleringsplaner
     
52-02   FORHÅNDSVARSLE OPPSTART AV PLANARBEID
52-021   E-post, forslag til utforming
52-022   Varselbrev, eksempel
52-023   Felles varslingsliste, offentlig instanser mm
52-024   Avisannonse, eksempel


6 Måle og delesaker

Foreligger ingen rutiner/hjelpemidler


7 Byggesaker

70-01   REGISTRERING AV SAKSBEHANDLINGSTID
70-011   Definisjon av saksbehandlingstid
     
72-01   GJENNOMFØRE FORHÅNDSKONFERANSE
72-011   Anmodning om forhåndskonferanse
72-012   Sjekkliste / referat forhåndskonferanse i byggesaker
     
73-01   KRAV TIL SØKNADSMATERIALET I BYGGESAKER
73-011   Krav til søknadsmateriale ved søknad om tiltak
73-012   Krav til utforming av situasjonsplaner i byggesaker
     
78-01   SENDE FØRSTE SVARBREV I BYGGESAKER


8 Brosjyrer

80-011 Estetikk 


9 Tilsyn

Utførte tilsyn

Referat fra tilsynsgruppemøter     

Virksomhetsplaner, tertialrapporter og årsrapporter

Skjema for anmodning om tilsyn

Referat fra Plan og byggesaksforum

Referat fra 2019
  Dato Sted
   13. desember Siljan
   25. oktober Bamble
   Avlyst Drangedal
   21. juni Kragerø
   26. april Skien
   15. februar Porsgrunn

 

Du kan også hente fram tidligere referat fra plan og byggesaksforum.

Sist endret: 10.12.2019