Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Felles innkjøpsfunksjon for Bamble-, Drangedal-, Kragerø-, Porsgrunn-, Siljan- og Skien kommune.

Innhold

Postadresse: Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien
Besøksadresse: Torggata 10, 3724 Skien (inngang Skistredet, Landmannsgården)
Organisasjonsnummer: 991 799 710

E-post: gki@skien.kommune.no

Ansatte

Daglig leder 
Anette Wessel Gerner 
tlf. 412 32 020
anettewessel.gerner@skien.kommune.no

Innkjøpskonsulent
Torstein Roalkvam
torstein.roalkvam@skien.kommune.no
tlf. 416 56 433

Rådgiver
Nina Elisabeth Rybråten (sykemeldt)
ninaelisabethsorensen.rybraten@skien.kommune.no
tlf. 952 02 146

Spesialkonsulent
Bjørn Gunnar Lauritsen
bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
tlf. 901 10 081

Spesialkonsulent
Tone Elgen Semb
tone.semb@skien.kommune.no
tlf. 452 78 511

Spesialkonsulent
Hanne Moen
Hanne.Moen@skien.kommune.no
tlf. 944 37 186

Rådgiver
Frank Arne Hermansen
Frank.Arne.Hermansen@skien.kommune.no
tlf. 984 52 917

 

 Vi arrangerer kurs for ansatte i våre kommuner og medlemsorganisasjoner. Alle kurs er fysiske og holdes fra kl. 09.00 - 13.00 og inkluderer lunsj. 

 Følgende kurs er satt opp:

 •  25.04.2023 - Grunnkurs i innkjøpsprosesser v/Anette Wessel Gerner, GKI. Kurset er på Halen gård, Langesund
 • 11.05.2023 - Kurs i konkurransegrunnlagsverktøyet Mercell Tendsign v/Anette Wessel Gerner, GKI. Kurset er i GKI sine lokaler, Torggata 19 3724 Skien (inngang Skistredet)

 • 19.09.2023 - Miljøvennlige anskaffelser v/advokatfirmaet Mageli. Kurset er på Halen gård, Langesund.

 • 19.10.2023 - SSA - Alle SSA-erpå grunnleggende nivå v/advokatfirmaet Mageli. Kurset er på Halen gård, Langesund. 

 Påmelding skjer til : Tone Elgen Semb (senest en uke før kursdag)

Deltakeravgift pr. kurs er kr. 1000,- pr deltaker.  
Det er en begrensning på ca. 40 personer for kursene som holdes ved Halen gård, og ca. 20. personer for kurs som holdes på GKI. 

 Fakturering skjer i etterkant av hvert kurs, med samlefaktura til hver kommune. 

 

Konkurransegrunnlag

A. Konkurransegrunnlag_anskaffelse etter del I_(.doc)
B. Konkurransegrunnlag_åpen tilbudskonkurranse del I og II_(.doc)
C. Konkurransegrunnlag_begrenset tilbudskonkurranse etter del I og II_(.doc)
D. Konkurransegrunnlag_åpen anbudskonkurranse etter del I og del III_ (.doc)
E. Konkurransegrunnlag_begrenset anbudskonkurranse etter del I og II_(.doc)
F. Konkurransegrunnlag:konkurranse med forhandling etter del I og III_(.doc)

Kontraktsbetingelser

Egenerklæringsskjema

Standardformular_europeiske egenerklæringskjemaet (.pdf)

Anskaffelsesprotokoll

Maler

Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva.

Anskaffelsesprotokoll del I - DIFI (.doc)
Anskaffelsesprotokoll del I og II - DIFI (.doc)
Anskaffelsesprotokoll del I og III - DIFI (.doc)

Anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene (.pdf)

Skiensmodellen - vedtatt 2022 (.pdf)

Oversikt over terskelverdier mars 2022 (.pdf)

Lov om offentlige anskaffelser (lenke)

Virksomhetsplan 2023 (.pdf)

Årsmelding 2021 (.pdf)

GKI er et forpliktende innkjøpssamarbeid som ble etablert i 2007, med formål om å oppnå:

 • Stordriftsfordeler ved bedre priser og betingelser
 • Redusere administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
 • Redusere fakturamengde
 • Høy innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. 

Samarbeidsavtale del 1- politisk vedtatt i 2007 (.pdf)

Samarbeidsavtale del 2 - politisk vedtatt i 2007 (.pdf.)

Vedtatt fakturamodell for bistand GKI (.pdf)

Styret

Styret er det øverste samarbeidsorgan for innkjøpssamarbeidet og består av rådmennene/kommunedirektørene i deltakerkommunene. 

Styreleder:
Jan Sætre, rådmann i Siljan kommune

Styremedlem:
Karin Finnerud, Rose-Marie Christiansen, Hans Bakke, Dag William Eriksen,
Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang og Jan Sætre.

Observatør:
Elisabeth Timland (v/fagforeningene)

 

Samarbeidsråd

Samarbeidsrådet består av kontaktpersoner fra kommunene, og er et rådgivende organ ovenfor daglig leder ved GKI. Samarbeidsrådets oppgaver består av:

 • Rådgivning i saker om samarbeid, organisering, rutiner, retningslinjer og regelverk
 • Rådgivning ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding
 • Utvelgelse av fagpersoner til kompetansegrupper
 • Samarbeidsrådet utgjør kompetansegruppen på avtaleområdene el-kraft og forsikringer

  Medlemmer i samarbeidsrådet (.pdf)

Flere kommunale og interkommunale selskaper har inngått samarbeidsavtale med GKI.

Selskaper tilsluttet innkjøpssamarbeidet (.pdf)

Sist endret: 27.03.2023