Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Felles innkjøpsfunksjon for Bamble-, Drangedal-, Kragerø-, Porsgrunn-, Siljan- og Skien kommune.

Innhold

Postadresse: Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien
Besøksadresse: Torggata 10, 3724 Skien (inngang Skistredet, Landmannsgården)
Organisasjonsnummer: 991 799 710

E-post: gki@skien.kommune.no

Ansatte

Daglig leder 
Anette Wessel Gerner 
tlf. 412 32 020
anettewessel.gerner@skien.kommune.no

Innkjøpskonsulent
Torstein Roalkvam
torstein.roalkvam@skien.kommune.no
tlf. 416 56 433

Rådgiver
Nina Elisabeth Rybråten
ninaelisabethsorensen.rybraten@skien.kommune.no
tlf. 952 02 146

Spesialkonsulent
Bjørn Gunnar Lauritsen
bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
tlf. 901 10 081

Spesialkonsulent
Tone Elgen Semb
tone.semb@skien.kommune.no
tlf. 452 78 511

Spesialkonsulent
Hanne Moen
Hanne.Moen@skien.kommune.no
tlf. 944 37 186

Rådgiver
Frank Arne Hermansen
Frank.Arne.Hermansen@skien.kommune.no
tlf. 984 52 917

 

Konkurransegrunnlag

A. Konkurransegrunnlag_anskaffelse etter del I_(.doc)
B. Konkurransegrunnlag_åpen tilbudskonkurranse del I og II_(.doc)
C. Konkurransegrunnlag_begrenset tilbudskonkurranse etter del I og II_(.doc)
D. Konkurransegrunnlag_åpen anbudskonkurranse etter del I og del III_ (.doc)
E. Konkurransegrunnlag_begrenset anbudskonkurranse etter del I og II_(.doc)
F. Konkurransegrunnlag:konkurranse med forhandling etter del I og III_(.doc)

Kontraktsbetingelser

Egenerklæringsskjema

Standardformular_europeiske egenerklæringskjemaet (.pdf)

Anskaffelsesprotokoll

Maler

Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva.

Anskaffelsesprotokoll del I - DIFI (.doc)
Anskaffelsesprotokoll del I og II - DIFI (.doc)
Anskaffelsesprotokoll del I og III - DIFI (.doc)

Anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene (.pdf)

Skiensmodellen - tiltak mot svart arbeid og sosial dumping (.pdf)


Oversikt over terskelverdier mars 2022 (.pdf)

Lov om offentlige anskaffelser (lenke)

Virksomhetsplan 2022 (.pdf)

Årsmelding 2021 (.pdf)

GKI er et forpliktende innkjøpssamarbeid som ble etablert i 2007, med formål om å oppnå:

  • Stordriftsfordeler ved bedre priser og betingelser
  • Redusere administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusere fakturamengde
  • Høy innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. 

Samarbeidsavtale del 1- politisk vedtatt i 2007 (.pdf)

Samarbeidsavtale del 2 - politisk vedtatt i 2007 (.pdf.)

Vedtatt fakturamodell for bistand GKI (.pdf)

Styret

Styret er det øverste samarbeidsorgan for innkjøpssamarbeidet og består av rådmennene/kommunedirektørene i deltakerkommunene. 

Styreleder:
Jan Sætre, rådmann i Siljan kommune

Styremedlem:
Karin Finnerud, Rose-Marie Christiansen, Hans Bakke, Dag William Eriksen,
Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang.

Observatør:
Elisabeth Timland (v/fagforeningene)

 

Samarbeidsråd

Samarbeidsrådet består av kontaktpersoner fra kommunene, og er et rådgivende organ ovenfor daglig leder ved GKI. Samarbeidsrådets oppgaver består av:

  • Rådgivning i saker om samarbeid, organisering, rutiner, retningslinjer og regelverk
  • Rådgivning ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding
  • Utvelgelse av fagpersoner til kompetansegrupper
  • Samarbeidsrådet utgjør kompetansegruppen på avtaleområdene el-kraft og forsikringer

    Medlemmer i samarbeidsrådet (.pdf)

Flere kommunale og interkommunale selskaper har inngått samarbeidsavtale med GKI.

Selskaper tilsluttet innkjøpssamarbeidet (.pdf)

Sist endret: 24.11.2022