Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Felles innkjøpsfunksjon for Bamble-, Drangedal-, Kragerø-, Porsgrunn-, Siljan- og Skien kommune.

Innhold

Postadresse: Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien
Besøksadresse: Torggata 10, 3724 Skien (inngang Skistredet, Landmannsgården)
Organisasjonsnummer: 991 799 710

E-post: gki@skien.kommune.no

Ansatte

Daglig leder
Anette Wessel Gerner
anettewessel.gerner@skien.kommune.no
tlf. 412 32 020

 

Rådgiver
Frank Arne Hermansen
frank.arne.hermansen@skien.kommune.no
tlf. 984 52 917

Spesialkonsulent
Rune Hagøy
rune.hagoy@skien.kommune.no
tlf. 913 65 050

Rådgiver
Nina Elisabeth Rybråten
ninaelisabethsorensen.rybraten@skien.kommune.no
tlf. 952 02 146

Førstekonsulent
Hanne Sørbø Moen
hanne.moen@skien.kommune.no
tlf. 944 37 186

Spesialkonsulent
Roger Wisløff
roger.wisloff@skien.kommune.no
tlf. 474 67 495

Spesialkonsulent
Bjørn Gunnar Lauritsen
bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
tlf. 901 10 081

 Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Konkurransegrunnlag

A. Konkurransegrunnlag_anskaffelse etter del I_(.doc)
B. Konkurransegrunnlag_åpen tilbudskonkurranse del I og II_(.doc)
C. Konkurransegrunnlag_begrenset tilbudskonkurranse etter del I og II_(.doc)
D. Konkurransegrunnlag_åpen anbudskonkurranse etter del I og del III_ (.doc)
E. Konkurransegrunnlag_begrenset anbudskonkurranse etter del I og II_(.doc)
F. Konkurransegrunnlag:konkurranse med forhandling etter del I og III_(.doc)

Kontraktsbetingelser

Kontraktsbetingelser_bygg og anlegg (generelle kontrakter)_01.2019 (.doc)

Kontraktsbetingelser_bygg og anlegg (balanserte kontrakter)_01.2019 (.doc)

Kontraktsbetingelser_enkeltanskaffelser for varer_01.2019 (.doc)

Kontraktbetingelser_minikonkurranse (generelle kontrakter)_01.2019 (.doc)

Kontraktsbetingelser_tjenester (generelle kontrakter)_01.2019 (.doc)

Kontraktsbetingelser_varer (generelle kontrakter)_01.2019 (.doc)

Egenerklæringsskjema

Standardformular_europeiske egenerklæringskjemaet (.pdf)

Anskaffelsesprotokoll

Maler

Protokoll skal føres for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eksl. mva.

Anskaffelsesprotokoll del I - DIFI (.doc)
Anskaffelsesprotokoll del I og II - DIFI (.doc)
Anskaffelsesprotokoll del I og III - DIFI (.doc)

Anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene (.pdf)

Skiensmodellen - tiltak mot svart arbeid og sosial dumping (.pdf)


Sjekkliste for anskaffelser pr. mars 2019 (.pdf)

Lov om offentlige anskaffelser (lenke)

Virksomhetsplan 2020 (.pdf)

Årsmelding 2019(.pdf)

GKI er et forpliktende innkjøpssamarbeid som ble etablert i 2007, med formål om å oppnå:

  • Stordriftsfordeler ved bedre priser og betingelser
  • Redusere administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusere fakturamengde
  • Høy innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. 

Samarbeidsavtale del 1- politisk vedtatt i 2007 (.pdf)

Samarbeidsavtale del 2 - politisk vedtatt i 2007 (.pdf.)

Vedtatt fakturamodell for bistand GKI (.pdf)

Styret

Styret er det øverste samarbeidsorgan for innkjøpssamarbeidet og består av rådmennene i deltakerkommunene. 

Styreleder:
Jan Sætre, rådmann i Siljan kommune

Styremedlem:
Ole Magnus Stensrud, Per Wold, Jørn Christian Schjøth Knudsen, Inger Lysa,
Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang.

Observatør:
Elisabeth Timland (v/fagforeningene)

 

Samarbeidsråd

Samarbeidsrådet består av kontaktpersoner fra kommunene, og er et rådgivende organ ovenfor daglig leder ved GKI. Samarbeidsrådets oppgaver består av:

  • Rådgivning i saker om samarbeid, organisering, rutiner, retningslinjer og regelverk
  • Rådgivning ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding
  • Utvelgelse av fagpersoner til kompetansegrupper
  • Samarbeidsrådet utgjør kompetansegruppen på avtaleområdene el-kraft og forsikringer

    Medlemmer i samarbeidsrådet (.pdf)

Flere kommunale og interkommunale selskaper har inngått samarbeidsavtale med GKI.

Selskaper tilsluttet innkjøpssamarbeidet (.pdf)

Sist endret: 11.05.2020