Referat og vedlegg fra Grenlandsrådet

Grenlandsrådet ble avholdt den 28. august. Protokoll og presentasjoner finner du her.

Innhold

Foto av Johannes Plenio fra Unsplash.com

 

Link til Protokoll: http://www.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/protokoll-fra-grenlandsradet/2020/protokollgrenlandsradet28.08.20.pdf 

 

Presentasjon angående legemiddelproduksjon finner du her.

Presentasjon fra NHO finner du her.

Presentasjon fra NAV finner du her.

Presentasjon angående kommuneøkonomi finner du her

Sist endret: 02.09.2020