Ordførerkollegiet deltok på autonomiseanse

I regi av Porsgrunn kommune ble det arrangert en autonomiseanse med både selvkjørende buss og en modell av Yara Birkeland.

Innhold

Seansen ble arrangert utenfor Ælvespeilet i Porsgrunn kommune. Innledningsvis fikk tilhørerne informasjon fra Bjørn Tore Orvik (leder av Yara Birkeland AS), Sverre Gotaas (direktør i Herøya Industripark) og Paal Aamaas (seniorrådgiver USN). Etter innleggene til overnevnte, fikk tilhørerne se en modell av Yara Birkeland båten. Modellen ble testkjørt i elva ved Ælvespeilet. Den virkelige Yara Birkeland sjøsettes allerede neste år, og har som målsetting å være verdens første autonome containerskip.

Etter presentasjonen gikk ordførerne og tilhørerne opp til Porsgrunn rådhus, hvor en selvkjørende buss ventet. Bussen har tidligere kjørt i Kongsberg, men vil i tiden fremover være å finne i Porsgrunn sentrum. Ordførerne fikk æren av å ta den første testturen i Porsgrunn.   

Tidligere på dagen hadde ordførerne hatt et møte i Ordførerkollegiet. Referatet kan du lese her:

http://www.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/referat-fra-ordforerkollegiet/okreferat160819.pdf

Sist endret: 20.08.2019