Møte mellom ordførerne og Stortingsbenken

Ordførerkollegiet hadde den 21. september et møte med stortingspolitikerne fra Telemark. Referatet fra møtet finner du her.

Innhold

Stortingsbenken møtte ordførerne på rådhuset i Skien kommune. Møtene gir en god arena for Grenlandsregionen til å diskutere viktige temaer med benken. Det er essensielt at stortingspolitikerne kjenner til sentrale saker for regionen. 

Legemiddelindustri, NTP og koronasituasjonen var blant temaene som ble diskutert. Referatet fra saken finner du her.

I forkant av møtet ble det også klart at regjeringen vil støtte gjennomføring av CO₂- fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Dette er noe blant annet Stortingsbenken, ordførerne og Grenlandssamarbeidet har arbeidet for.

Sist endret: 23.09.2020