Møte med Jordskifteretten 08.02.22

Ordførerkollegiet og representanter fra opposisjonen ble invitert til et møte med jordskifteretten den 08.02.22. Referat og presentasjon fra møtet finner du her.

Innhold

(Foto: Wesley Tingey)

Tema for møtet var Domstolsreformen. Jorskifteretten la frem informasjon om tidligere og nåværende organisering, samt de historiske og organisatoriske linjene.

Ordførerkollegiet er opptatt av at Grenland tar en rolle i denne diskusjonen og saken legges til neste møte i Ordførerkollegiet og Grenlandsrådet.

 

Referat og presentasjon fra møtet finner du her:

Referat

Presentasjon

Sist endret: 09.02.2022