Møte i Grenlandsrådet

Den 26. april møtes Grenlandsrådet på kommunehuset i Drangedal. Fremtidige satsingsområder for Grenlandssamarbeidet er et av temaene for samlingen.

Innhold

Foto: Anne Lognvik

Grenlandsrådet møtes for andre gang i 2019. Blant annet skal satsingsområdene til Grenlandssamarbeidet presenteres og diskuteres. Gisle Skansen, administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn, kommer også for å orientere om status og utvikling ved flyplassen.

Sakslisten for møtet er som følger:

Saksnr./tidspunkt

Sak

4/19

10:00-10:05

Godkjenne protokoll fra møte i Grenlandsrådet 11.01.19

 

5/19

10:05-10:40

Viljeserklæring, Vekst i Grenland – Hanne Gro Haugland

 

6/19

10:50-12:00

Konkretisering av satsingsområder for Grenlandssamarbeidet – Per Wold

7/19

13:00-14:00

Status og utvikling ved Sandefjord lufthavn Torp – Gisle Skansen

8/19

14:10-14:45

Årsmelding 2018 og Handlingsplan 2019 – Sondre Groven

 

9/19

14:45-15:00

Eventuelt

 

Sist endret: 24.04.2019