Protokoll fra Grenlandsrådet

Den 22. november hadde Grenlandsrådet møte på Hotell Vic i Porsgrunn. Protokoll og presentasjoner fra møtet finner du her.

Innhold

Grenlandsrådet møtes for fjerde gang i 2019. Kemneren i Grenland, Jonas Resare, orienterte om situasjonen knyttet til de lokale skattekontorene og hvordan prosessen har vært i denne saken. Videre hadde Nye Veier en orientering knyttet til utviklingen på E18.

Dette var det første møtet etter konstitueringen av de nye kommunestyrene. Protokollen fra Grenlandsrådet finner du her:

http://www.grenlandssamarbeidet.no/globalassets/protokoll-fra-grenlandsradet/2012/2019/protokollgrenlandsradet22.11.19.pdf

Det ble også vedtatt en møteplan for 2020. Denne finner du her:

http://www.grenlandssamarbeidet.no/innhold/grenlandsradet/moteplan/

Presentasjonen til Veksti Grenland angående midtveisevalueringen av den strategiske næringsplanen finner du her:

Strategisk Næringsplan

Presentasjonen til Kemneren i Grenland angående statliggjøringen av de lokale skatteoppkreverne finner du her:

Skatteoppkrever

 

Sist endret: 26.11.2019