Grenlandsrådet den 27.11.2020

Grenlandsrådet den 27.11. blir et digitalt møte. For tilgang til møtet, må spesialrådgiver i Grenlandssamarbeidet kontaktes. Se sakslisten nedenfor.

Innhold

For å få tilgang til det digitale møtet kan spesialrådgiver kontaktes:

Sondre Groven

tlf: 480 26 496

epost: sondre.groven@skien.kommune.no

Sakslisten er som følger:

Saksnr.

Grenlandsrådet

 

18/20

09:00-10:30

Representantskap Vekst i Grenland

 

Se egen utsendelse fra Vekst i Grenland.

 

19/20

10:40

Godkjenning av protokoll

 

Protokoll fra Grenlandsrådet den 28.08.2020. Denne ble ekspedert den 01.09.2020.

 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes som det foreligger.

 

20/20

10:40- 11:05

Gromstul/Google

 

Daglig leder ved Site Telemark, Erik Olson, orienterer om status ved Gromstul i Skien.

 

Forslag til vedtak: Grenlandsrådet tar presentasjonen til orientering.

 

21/20

11:05-11:30

Karbonfangst (CCS)

 

Ådne Naper orienterer om Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark.

 

Forslag til vedtak: Grenlandsrådet tar presentasjonen til orientering.

 

22/20

11:30-11:55

Frier Vest og Frierfjorden

 

Kommunedirektør, Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, orienterer om status ved Frier Vest og vedlagte saksfremlegg.

 

Forslag til vedtak: Se vedlagte saksfremlegg.

 

23/20

12:05-12:30

Koronasituasjonen

 

Kommunedirektørene gir en kort oppdateringen for status i egen kommune.

 

Forslag til vedtak: Grenlandsrådet tar presentasjonen til orientering.

 

24/20

12:30-12:40

Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2021-2024.

 

Ifølge vedtektene for Grenlandssamarbeidet skal det utarbeides en strategisk plan for samarbeidet. Planperioden er på fire år. Strategisk plan ligger vedlagt

 

Planen ble godkjent av kommunedirektørkollegiet den 05.11.20 (sak 88/20), og av Ordførerkollegiet den 11.11.20 (sak 62/20).

 

Forslag til vedtak: Strategisk plan for Grenlandssamarbeidet 2021-2024 godkjennes, og sendes videre til by- og kommunestyrene for politiskbehandling.

               

25/20

12:40-12:50

Møteplan for Grenlandsrådet 2021

 

Øvre tidsramme for Grenlandsrådet er fra kl. 09:00-15:00. Dette tilpasses etter behov og saksliste. Videre legges det til rette for fysiske møter, med mindre situasjonen tilsier noe annet.

 

Følgende forslag til møtepunkter foreslås for Grenlandsrådet i 2021:

-          Fredag 05.03.2021     (Drangedal)

-          Fredag 28.05.2021     (Bamble)

-          Fredag 27.08.2021     (Porsgrunn)

-          Fredag 26.11.2021     (Skien)

 

Forslag til vedtak: Møtedatoene godkjennes av Grenlandsrådet.

 

26/20

12:50-13:00

Eventuelt

 

Sist endret: 23.11.2020