Grenlandsrådet 24.04. gjennomføres digitalt

Grenlandsrådet den 24.04. skulle vært avholdt i Bamble kommune. På grunn av korona-situasjonen gjennomføres møtet digitalt. Sakslisten og mer informasjon får du her.

Innhold

Grenlandsrådets møter er åpne for presse og tilhørere. Ettersom møtet gjennomføres digitalt må eventuelle tilhørere gis tilgang. For å få tilgang kan du ta kontakt med spesialrådgiver for Grenlandssamarbeidet, Sondre Groven.

Tlf: 480 26 496

sondre.groven@skien.kommune.no

 

Sakslisten er som følgende:

Saksnr.

Grenlandsrådet

 

07/20

Representantskap Vekst i Grenland

Se egen utsendelse fra Vekst i Grenland.

 

08/20

Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møtet den 07.02. Ekspedert den 11.02.2020.

Forslag til konklusjon: Protokollen godkjennes

 

09/20

Plan for felles formannskapsmøter

Oppfølging av sak 5/20 fra Grenlandsrådet den 07.02.20.

Rådmannskollegiet fikk oppgaven med å utarbeide en plan for de felles formannskapsmøtene i Grenland.

Planen ble godkjent av Ordførerkollegiet den 15.04.20.

Forslag til konklusjon: Vedlagte plan for felles formannskapsmøter godkjennes. Ordførerkollegiet følger opp videre planlegging av møtene.  

 

10/20

Årsmelding 2019 og Handlingsplan 2020 for Grenlandssamarbeidet

Se vedlagte Årsmelding og Handlingsplan.

Årsmelding og Handlingsplan ble godkjent av Ordførerkollegiet den 15.04.20.

Forslag til konklusjon: Årsmelding 2019 og Handlingsplan 2020 godkjennes, og sendes til de respektive by- og kommunestyrene for politisk behandling.

 

11/20

Lederskap Grenlandssamarbeidet/Grenlandsrådet

Lederskapet av Grenlandssamarbeidet/Grenlandsrådet skal rulleres hvert andre år. Dagens leder og nestleder har hatt vervet i snart to år. Dette er henholdsvis Tor Peder Lohne og Hedda Foss Five.

Ordførerkollegiets innstillig:

Hallgeir Kjeldal innstilles som leder for Grenlandssamarbeidet/Grenlandsrådet

Grunde W. Knudsen innstilles som nestleder for Grenlandssamarbeidet/Grenlandsrådet

 

12/20

Eventuelt

 

Sist endret: 17.04.2020