Grenlandskommunenes utvikling

En ny presentasjon fra Telemarksforsking viser befolknings- og næringsutviklingen for Grenlandskommunene. Presentasjonen gir også noen indikatorer på hva kommunene kan gjøre for å få en ytterligere befolkningsvekst og vekst i næringslivet.

Innhold

Grenlandssamarbeidet hadde en samling i Kragerø den 10. og 11. januar. Et av hovedtemaene for samlingen var Grenlandssamarbeidets rolle og fokusområder i tiden fremover. Et av innleggene på samlingen var ved Knut Vareide fra Telemarksforsking, som presenterte befolknings- og næringsutviklingen for Grenlandskommunene.

"Grenlandskommunene har i løpet av de siste to årene fått en oppsving i antall arbeidsplasser. Dette er positivt for kommunene", sier seniorforsker Knut Vareide. Presentasjonen fra Telemarksforsking viser at kommunene tidligere har hatt en negativ utvikling i antall arbeidsplasser innen næringslivet, men at denne har snudd i 2016 og 2017. Videre viser tallene at næringslivet i Grenland holder tritt med resten av landet når det gjelder verdiskapning.

Målt i antall innbyggere, har Grenlandskommunene vokst med over 5000 innbyggere de siste ti årene, men veksten ser ut til å ha stoppet opp de siste to årene. Presentasjonen til Telemarksforsking viser at det trolig blir en vekst i folketallet de neste ti årene.

Du kan lese hele presentasjonen her:

Sist endret: 07.02.2019