Felles formannskapsmøte i Grenland

Den 9. januar ble det avholdt et felles formannskapsmøte for Grenlandskommunene. Du kan lese mer om møtet her.

Innhold

Formannskapsmøtet hadde som hensikt å gjøre de folkevalgte bedre kjent med Grenlandssamarbeidet sitt arbeide, i tillegg til å bygge kjennskap og relasjoner på tvers av kommunegrensene. 

Innledningsvis ønsket fungerende nestleder i Grenlandsrådet, Hallgeir Kjeldal, velkommen. Videre fikk både Grenlandssamarbeidet, GKI, Kommunikasjonsnettverket og ViG presentert seg.

Benedicte Bruun-Lie, fra Jernbanedirektoratet, orienterte om status for Vestfoldbanen, arbeidet med NTP og Grenlandsbanen. Dagen ble avsluttet med en gruppeoppgave hvor politikerne skulle se nærmere på fokusområdene til Grenlandssamarbeidet.

Under kan du se referat og presentasjoner fra møtet. 

Referat Formannskapsmøte

Presentasjon Grenlandssamarbeidet

Presentasjon GKI

Presentasjon Kommunikasjonsnettverket

Presentasjon ViG

Presentasjon Jernbanedirektoratet

Sist endret: 17.01.2020