Årsmelding 2018 og Handlingsplan 2019

Grenlandssamarbeidets årsmelding 2018 og handlingsplan for 2019 viser både til hva som har skjedd i løpet av 2018, samt samarbeidets prosjekter for 2019.

Innhold

Årsmeldingen gir et innblikk i arbeidet til de ulike prosjektene mellom Grenlandskommunene, og hva disse har jobbet med i 2018. Prosjektene har lagt et interessant og produktivt 2018 bak seg. Flere av prosjektene videreføres i 2019. I tillegg er det etablert to nye samarbeidsprosjekter mellom Grenlandskommunene. De nye prosjektene, samt planene for året som kommer, beskrives nærmere i Handlingsplanen 2019.

Handlingsplanen for 2018 og Årsmeldingen for 2019 finnes her: 

http://www.grenlandssamarbeidet.no/innhold/mer-om-grenlands-samarbeidet/arsmeldinger/

http://www.grenlandssamarbeidet.no/innhold/mer-om-grenlands-samarbeidet/handlingsplaner/

Sist endret: 24.07.2019