Årets første Grenlandsråd i Siljan kommune

Den 7. februar ble det første Grenlandsrådet i 2020 avholdt. Særlig gledelig var det at Telemarksbenken deltok på møtet.

Innhold

Det første Grenlandsrådet i 2020 fant sted på kommunehuset til Siljan kommune. Innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 og karbonfangst på Norcem i Brevik ble særlig diskutert.

Under tematikken tilknyttet Nasjonal transportplan (NTP) ble særlig Vestfoldbanen og Grenlandsbanen diskutert. Av veiprosjekter ble både Rv 134 og Rv 36 trukket frem som sentrale.

Kjell Skjeggerud orienterte videre om karbonfangstprosjektet ved Norcem. Grenlandsrådet diskuterte påvirkning av videre fremdrift og fullrealisering av prosjektet i Brevik. 

Videre ble også digitaliseringsprosjektet i Vestfold og Telemark, DigiTV, diskutert. Det felles formannskapsmøtet i Langesund ble også evaluert. 

Protokollen fra møtet leser du her.

Sist endret: 12.02.2020