logo
GKIny
overlag

Kontakttelefoner til kommunene ved kriser

Printer
Dersom en større ulykke/krise inntreffer i vårt distrikt, vil det bli opprettet flere telefonlinjer for publikum enn de linjene som brukes til daglig. Disse telefonnumrene vil bli gjort kjent gjennom internett og radio.

 

Fastlegen eller Legevakten kan også sette deg i kontakt med psykososialt kriseteam. 

Sentralbord i normalarbeidstiden Legevakt kveld og natt Teknisk vakt, VAR (vei, vann og kloakk) -
etter arbeidstid
Skien 35 58 10 00 35 52 22 23 35 59 34 00
Porsgrunn 35 54 70 00 35 93 23 93 35 59 34 00
Bamble 35 96 50 00 35 96 55 20 91 36 50 00
Siljan 35 94 25 00 35 52 22 23 35 59 34 00
Kragerø 35 98 62 00 35 98 05 05 35 98 62 00
Drangedal 35 99 70 00 35 99 60 90 97 54 72 06
 
Publisert
03.05.2008
Sist endret
11.01.2011

Kontakt oss

Beredskapskoordinatorer
i Grenlandskommunene:

Jørn Urberg Tveten
Bamble kommune, tlf
35 96 51 34 / 913 65 067
jorn.tveten@bamble.kommune.no

Hilde Tveit Kirkeby 
Drangedal kommune, tlf 95 25 84 38
hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Svein Skaara
Skien kommune, tlf 91 85 23 15
svein.skaara@skien.kommune.no


Fred Inge Skjærum
Porsgrunn kommune. tlf
35 54 78 28
Fred.inge.skjaerum@porsgrunn.kommune.no


Anders Sandaas
 
Kragerø kommune, tlf 35 98 62 27
anders.sandaas@kragero.kommune.no

Steffen Stordalen
Siljan kommune, tlf 35 94 25 00 
SST@siljan.kommune.no

Nettredaktør  Karianne Resare