logo
GKIny
overlag

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland

Printer

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland ble etablert allerede i 1977 etter et initiativ fra Herøya Arbeiderforening.
Katastrofeberedskapsrådet i Grenland skal arbeide for å vedlikeholde og forbedre akuttberedskapen hos offentlige og private beredskapsansvarlige i Grenland i forhold til de særlige utfordringer knyttet til befolkningsmengde, infrastruktur og næringsvirksomhet i kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.
 
Rådet ledes av Telemark politidistrikt, og Fylkesmannen i Telemark ivaretar sekretariatsoppgavene. 

http://www.fylkesmannen.no/Telemark/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/Katastrofeberedskapsradet-i-Grenland/ 

Publisert
10.01.2011
Sist endret
12.11.2013

Kontakt oss

Beredskapskoordinatorer
i Grenlandskommunene:

Jørn Urberg Tveten
Bamble kommune, tlf
35 96 51 34 / 913 65 067
jorn.tveten@bamble.kommune.no

Hilde Tveit Kirkeby 
Drangedal kommune, tlf 95 25 84 38
hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Svein Skaara
Skien kommune, tlf 91 85 23 15
svein.skaara@skien.kommune.no


Fred Inge Skjærum
Porsgrunn kommune. tlf
35 54 78 28
Fred.inge.skjaerum@porsgrunn.kommune.no


Anders Sandaas
 
Kragerø kommune, tlf 35 98 62 27
anders.sandaas@kragero.kommune.no

Steffen Stordalen
Siljan kommune, tlf 35 94 25 00 
SST@siljan.kommune.no

Nettredaktør  Karianne Resare