logo
GKIny
overlag

Befolkningsvarsling i Grenlandskommunene

Printer
Generelt så vil befolkningen bli varslet i beredskapssituasjoner ved meldinger i media og på aktuelle hjemmesider eller ved direkte informasjon fra representanter for nødetatene eller andre myndigheter.

Sirenevarsling
I kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien kan befolkningen i tillegg varsles ved bruk av Sivilforsvarets sirener. At det er sirener i disse kommunene skyldes blant annet befolkningstettheten og den store industriproduksjonen med tilhørende transport av råvarer og ferdige produkter.

NRK i Telemark sender meldinger med informasjon når tyfonvarselet "Lytt på radio" er sendt - telefon sentralbord NRK er 02345, internettadresse: www.nrk.no/ostafjells/telemark

Høre sirenevarselet: Viktig melding - lytt på radio

Varslingsplakat
Mange av industribedriftene i Grenland er, på grunn av bruk eller produksjon av farlige kjemikalier, pålagt å informere allmennheten om virksomheten sin og beredskapstiltak for den enkelte dersom en lykke skulle inntreffe. En del av dette informasjonsarbeidet er utgivelsen av en Varslingsplakat. Plakaten er sist utgitt i 2011 av Katastrofeberedskapsrådet i Grenland (se eget menypunkt), et beredskapssamarbeid mellom statlige virksomheter, kommuner og industribedrifter i Grenland. Plakaten er distribuert til alle husstandene i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Aktuelle gasser
Les mer om de aktuelle gassene som er listet opp på Varslingsplakaten her.

Informasjon fra industrien
Industribedriftene på Herøya, i Brevik og på Rafnes/Rønningen gir ut egen informasjon til befolkningen i nærområdet. Denne informasjonen kan du laste ned her:

Informasjon Herøya
Informasjon Brevik
Informasjon Rafnes/Rønningen

Publisert
10.01.2011
Sist endret
11.01.2011

Kontakt oss

Beredskapskoordinatorer
i Grenlandskommunene:

Jørn Urberg Tveten
Bamble kommune, tlf
35 96 51 34 / 913 65 067
jorn.tveten@bamble.kommune.no

Hilde Tveit Kirkeby 
Drangedal kommune, tlf 95 25 84 38
hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Svein Skaara
Skien kommune, tlf 91 85 23 15
svein.skaara@skien.kommune.no


Fred Inge Skjærum
Porsgrunn kommune. tlf
35 54 78 28
Fred.inge.skjaerum@porsgrunn.kommune.no


Anders Sandaas
 
Kragerø kommune, tlf 35 98 62 27
anders.sandaas@kragero.kommune.no

Steffen Stordalen
Siljan kommune, tlf 35 94 25 00 
SST@siljan.kommune.no

Nettredaktør  Karianne Resare