logo
GKIny
overlag

Ordførerkollegiet

Printer

Ordførerkollegiet i Grenland er Grenlandsrådets arbeidsutvalg.

 Arbeidsutvalget forbereder møtene i Grenlandssamarbeidets politiske organer (Grenlandsrådet og ev. felles formannskapsmøter mm.).

 

Det overordnede formålet med ordførerkollegiet er å utvikle kommunesamarbeidet for best mulig vekst og utvikling i regionen.

Målet er bl.a å avklare uenigheter på et tidlig tidspunkt og initiere flere felles uttalelser fra kommunene i Grenland og samarbeid henimot andre aktører og sentrale myndigheter. Ordførerne ønsker å bruke forumet til å drøfte felles utfordringer og forberede saker til Grenlandsrådets møter.

 

Ordførerkollegiet ønsker å møtes ca 8 ganger i året.

Møteledelsen følger møtested og går på omgang mellom kollegiets medlemmer.

 

Leder av Grenlandsrådet tar et særskilt ansvar for ledelse av kollegiet og forberedelse av møtene.

 

Møtene legges ca 1 uke etter Rådmannskollegiets møter.

Ordførerkollegiet ønsker et tett samarbeid med Rådmannskollegiet og inviterer en av rådmennene som fast deltaker på Ordførerkollegiets møter.

 

Deltakere;

Robin Kåss - ordfører i Porsgrunn

Hedda Foss Five - ordfører i Skien og leder av Grenlandsrådet

Tor-Peder Lohne - ordfører i Drangedal

Kjell Abraham Sølverød - ordfører i Siljan

Jone Blikra - ordfører i Kragerø

Halgeir Kjeldal- ordfører i Bamble

 

Per Wold - rådmann

Karianne Resare - daglig leder Grenlandssamarbeidet

 

 

Publisert
08.03.2013
Sist endret
25.11.2015

Kontakt oss

Besøksadresse
Klosterøya
Unionsgata 18
3732 Skien

Postadresse
Grenlandssamarbeidet
v/ Karianne Resare
Postboks 158, 3701 Skien

Telefon  97 65 06 56

E-post til Grenlandssamarbeidet

Daglig leder
Karianne Resare

Bamble kommune   Drangedal kommune  Kragerø kommune  Porsgrunn kommune   Siljan kommune    Skien kommune

Nettredaktør  Karianne Resare