logo
GKIny
overlag

Kommunereform i Grenland

Printer
Kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien skal gjennomføre en felles utredning av aktuelle modeller for fremtidig kommunestruktur.

Regjeringen fikk før sommeren 2014 tilslutning fra Stortinget til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og
stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien skal gjennomføre en felles utredning av aktuelle modeller for fremtidig kommunestruktur. Målet for arbeidet er å lage gode beslutningsgrunnlag for politiske strukturvedtak i de seks kommunene.

Arbeidet ble startet opp høsten 2014 og avsluttes våren 2016. Siktemålet er vedtak i de enkelte kommunene senest våren 2016.

Hovedmål for prosessen:
Gjennomføre en prosess som gir økt innsikt i spørsmålet om fremtidig kommunestruktur og regionens utviklingsmuligheter. Utarbeide gode beslutningsgrunnlag for senere politiske strukturvedtak i de seks kommunene i Grenlandsregionen

Dokumenter fra arbeidet i Grenland:

Kommunereformen i Grenland - mandat versjon 004.pdf

Innkalling til felles formannskapsmøte 1 desember 2014.pdf

Saksframlegg oppstart kommunereform Grenland.pdf

 

Dokumenter og linker fra sentrale myndigheter:

www.kommunereform.no

Veien_mot_en_ny_kommune.pdf

Publisert
10.02.2015
Sist endret
10.02.2015

Kontakt oss

Besøksadresse
Klosterøya
Unionsgata 18
3732 Skien

Postadresse
Grenlandssamarbeidet
v/ Karianne Resare
Postboks 158, 3701 Skien

Telefon  97 65 06 56

E-post til Grenlandssamarbeidet

Daglig leder
Karianne Resare

Bamble kommune   Drangedal kommune  Kragerø kommune  Porsgrunn kommune   Siljan kommune    Skien kommune

Nettredaktør  Karianne Resare