logo
GKIny
overlag

Grenlandsrådet

Printer

Grenlandsrådet er styret i Grenlandssamarbeidet.

Grenlandsrådets sammensetning:

Kommune Deltakere
Bamble

Halgeir Kjeldal (Ap)
Heidi Herum (Sp)
Jon Pieter Flølo (FrP)

Drangedal

Tor Peder Lohne (Sp)
Arnt Olav Brødsjø (V)
Magnus Straume (Ap)

Kragerø

Jone Blikra (Ap)
Charlotte Therkelsen Sætersdal (R)
Henriette Fluer Vikre (FrP)

Porsgrunn

Robin Kåss (Ap)
Janicke Andreassen (Ap)
Anne Karin A. Hansen (H)

Siljan

Kjell Abraham Sølverød (Sp)
Kim Vegard Rekvik (H)
Dag Jøran Myrvang (Ap)

Skien Hedda Foss Five(AP)
Erik Næs (KrF)
Jan Terje Olsen (H)


Grenlandsrådet skal påse at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, strategisk plan, budsjett og andre vedtak og retningslinjer vedtatt av kommunestyrene. Grenlandsrådet skal være et rådgivende organ for administrasjonen. Alle saker som angår Grenlandssamarbeidet skal gjennomgås dersom dette ansees nødvendig av rådmennene selv eller av noen av Grenlandssamarbeidets organer. Grenlandsrådet skal gjennomgå og forberede behandling av handlingsplan, budsjett og regnskap for Grenlandssamarbeidet til by- og kommunestyrene. I tillegg skal Grenlandsrådet arbeide aktivt med markedsføring av regionens interesser, bl.a ved å gi felles uttalelser i viktige saker for regionen, lobbyvirksomhet mv. Det avholdes minimum 4 møter pr. år og det er ønskelig at hvert møte skal avgi en felles politisk uttalelse.

Grenlandsrådets medlemmer er også kommunenes representanter i representantskapet til næringssamarbeidet Vekst i Grenland IKS.

Videre er Grenlandsrådet (+ to tillitsvalgte og ett hovedverneombud)styringsgruppe for kommunereformprosjektet til kommunene i perioden 2014 - 2016.

 


 

Publisert
21.04.2008
Sist endret
25.11.2015

Kontakt oss

Besøksadresse
Klosterøya
Unionsgata 18
3732 Skien

Postadresse
Grenlandssamarbeidet
v/ Karianne Resare
Postboks 158, 3701 Skien

Telefon  97 65 06 56

E-post til Grenlandssamarbeidet

Daglig leder
Karianne Resare

Bamble kommune   Drangedal kommune  Kragerø kommune  Porsgrunn kommune   Siljan kommune    Skien kommune

Nettredaktør  Karianne Resare