logo
GKIny
overlag

Nyheter

Printer
Grenlandsråd 23. september 2016 i Kragerø
Agenda og saksdokumenter:
Les mer  22.09.2016
Grenlandsråd fredag 3. juni 2016
Fredag 3. juni kl. 9 - 15 holdes Grenlandsråd i Folkets Hus i Porsgrunn. Her finner du agenda for møtet og saksdokumneter:
Les mer  31.05.2016
Avtale om styrket kommunesamarbeid i Grenland.
Ordførerkollegiet er enige om forslag til en avtale om styrket kommunesamarbeid i Grenland og har sendt ut pressemelding om dette. Avtalen skal behandles i Grenlandsrådet fredag 3. juni.
Les mer  31.05.2016
Felles formannskapsmøte 8.-9. mars 2016
Formannskapene i grenlandskommunene møtes til fellesmøte 8.-9. mars på Quality hotell Skjærgården i Langesund. Tema for møtet er ny strategisk næringsplan for Grenland og regionens næringsarealer (dag 1) og kommunereformprosessen (dag 2).
Les mer  22.02.2016
Grenlandsrådet - møte tirsdag 8. mars kl. 9 -12
Grenlandsrådet møtes tirsdag 8. mars kl. 9 - 12 på Quality hotell Skjærgården i Langesund. Her finner du agendaen og saksdokumenter
Les mer  22.02.2016
Ordførerkollegiet 2015 - 2019
Ordførerkollegiet i Grenland for perioden 2015 - 2019 har hatt sitt første møte.
Les mer  25.11.2015
Grenlandsbarometeret
Grenlandsbarometeret er et resultat av et pågående treårig prosjekt i Grenlandssamarbeidet. Alle seks kommunene er med.
Les mer  25.11.2015
Grenlandsråd 20. november 2015
Grenlandsrådet møttes for første gang i perioden 2015 - 2019 fredag 20. november i Siljan.
Les mer  13.11.2015

Felles temamøte - formannskapene i Grenland
Formannskapene i grenlandskommunene møtes til felles temamøte mandag 1. desember kl. 12 - 15 i Langesund.
Les mer  25.11.2014
Oppstart av kommunereformen i Grenland
8.-9. september møtes alle seks formannskapene til et felles seminar om Regjeringens kommunereform. Målet er å vedta en felles oppstart og prosess i Grenland.Kommunalminister Jan Tore Sanner vil delta på deler av seminaret.
Les mer  21.08.2014
 
Ordførerkollegiet i Grenland møtte Stortingsbenken
Onsdag denne uka var ordførerne i Grenlandssamarbeidet på møte med deler av Stortingsbenken til Telemark.
Les mer  30.05.2014
Ny daglig leder i Vekst i Grenland IKS
Styret i Vekst i Grenland IKS har tilsatt Hanne Gro Haugland som ny daglig leder i selskapet.
Les mer  01.04.2014Næringsarbeid under samme tak
I desember ble Vekst i Grenland AS avviklet. Samtidig så det nye interkommunale selskapet Vekst i Grenland IKS dagens lys. Det nye selskapet har flyttet inn sammen med Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet på Klosterøya i Skien.
Les mer  07.03.2014

Handlingsplan 2014
Handlingspaln 2014 for Grenlandssamarbeidet er sendt til politisk behandling i kommunene og ble behandlet i Grenlandsrådet torsdag 27. februar.
Les mer  26.02.2014

Grenlandsråd 27. februar 2014
Grenlandsrådet møtes torsdag 27. februar kl. 9.00 i Du Verden sine lokaler i Porsgrunn. På egendaen står blant annet dialogmøter med Fylkesordføreren og Høgskolen i Telemark.
Les mer  26.02.2014
Skjønnsmidler til omstillings- og utviklingsprosjekter i 2013
Grenlandssamarbeidet har søkt om og fått innvilget skjønnsmidler til omstillings- og utviklingsprosjekter for 2013 fra Fylkesmannen i Telemark.
Les mer  08.03.2013
Handlingsplan 2013
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2013 er behandlet av Grenlandsrådet og behandles nå i de enkelte kommunene.
Les mer  07.03.2013

 

Høringuttalelse - 110-sentralen
Alle kommunene i Telemark har avgitt felles høringsuttalelse vedr varsel om omorganisering av 110-sentralene i politidistrikt Telemark og Agder.
Les mer  22.02.2013

Sak-arkivprosjektet - ny milepel nådd
Public 360 er i drift i Drangedal kommune
Les mer  26.03.2012

Handlingsplan 2012 for Grenlandssamarbeidet
Handlingsplan for 2012 er nå til behandling i kommunene. Planen finner du i linken under.
Les mer  07.03.2012
Høring strategisk næringsplan for Grenland
På vegne av Grenlandssamarbeidet har Vekst i Grenland AS utarbeidet forslag til Strategisk Næringsplan for Grenland for perioden 2012 til 2015. Vekst i Grenland inviterer alle som vil til å sende inn kommentarer og innspill til planforslaget.
Les mer  01.02.2012

Grenlandsting 19.-20. januar 2012 - konstituerende møte
Her finner du protokoll og presentasjonene fra møtet.
Les mer  26.10.2011

Sak / arkiv-prosjektet går nå inn i en avgjørende fase
Torsdag den15.9 hadde styringsgruppa sitt første møte med prosjektledelsen i Software Innovation
Les mer  19.09.2011
Regionting 18. mars i Kragerø på Løkka klokka 10-14.30
Innkalling og dokumenter finner du her.
Les mer  08.03.2011
Skatteoppkrever - stab støtte febr 11
Grenlandsrådet behandlet to prosjektrapporter i sitt møte den 18. februar 2011.
Les mer  21.02.2011

  

Grenlandsråd fredag 18. februar 2011 kl. 9 Halen Gård i Langesund
Årets første Grenlandsråd avholdes fredag 18. februar kl. 9 - 14.30
Les mer  10.02.2011
Stjernedryss til grenlandskommunene
Alle kommunene i Grenlandssamarbeidet gjorde det meget bra på norge.nos kåring av de beste offentlige nettsteder. Fire av våre kommuner fikk seks av seks stjerner.
Les mer  30.11.2010
Program 2011-2014 - høring og handlingsplan for 2011
Nedenfor finner du høringsforslag til nytt 4-årig program for Grenlandssamarbeidet og Handlingsplan for 2011
Les mer  12.10.2010
Møteplan 2010
Møteplan for Grenlandsrådet og Regiontinget er klar:
Les mer  15.01.2010

Grenlandskommunene nettportaler i norgestoppen!
Grenlandskommunene scorer igjen høyt på årets kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.
Les mer  23.11.2009

Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010
Handlingsplan for 2010 ble endelig vedtatt av Regiontinget i Grenland 18. des. 2009.
Les mer  28.10.2009

Evaluering av Vekst i Grenland AS
Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers har gjennomført en evaluering av Vekst i Grenland AS for perioden 2003 - 2008. Rapporten er nå klar.
Les mer  06.07.2009
Publisert
07.12.2007
Sist endret
18.04.2013

Kontakt oss

Besøksadresse
Klosterøya
Unionsgata 18
3732 Skien

Postadresse
Grenlandssamarbeidet
v/ Karianne Resare
Postboks 158, 3701 Skien

Telefon  97 65 06 56

E-post til Grenlandssamarbeidet

Daglig leder
Karianne Resare

Bamble kommune   Drangedal kommune  Kragerø kommune  Porsgrunn kommune   Siljan kommune    Skien kommune

Nettredaktør  Karianne Resare