logo
GKIny
overlag

Bakgrunn og formål

Printer

Formål med det interkommunale samarbeidet
Kommunene i Grenlandskommunene representerer et samlet folketall på ca. 115.000,- innbyggere, altså ca. 70% av befolkningen i Telemark. Antall arbeidsplasser ligger på mellom 45-50.000 og er med dette det sjuende største byområdet i Norge. En felles ambisjon er at kommunene skal levere kostnadseffektive og gode tjenester til sine innbyggere. I tillegg er ambisjonen å utvikle Grenland til en slagkraftig region, som får en vekst på høyde med andre storbyregioner. Befolkningsvekster som sådan er viktig som drivkraft i den regionale utviklingen. Grenlandsregionen er en sterkt integrert bo-, service- og arbeidsmarkedsregion og fungerer på mange måter som et felles byområde. Regionen har derfor et godt utgangspunkt for å lykkes med kommunal- og regional utvikling. Grenlandssamarbeidet er et virkemiddel i denne utviklingen.

Kommunene ønsker å bruke samarbeidet som et viktig virkemiddel for å finne fram til samarbeidsfelter som bygger opp under følgende målformuleringer:

Tjenesteproduksjon og organisering av kommunene skal moderniseres og fornyes, utfra lokale forutsetninger og behov i den enkelte kommune.
Grenland skal utvikles og markedsføres som en sterk og attraktiv region å bo- og jobbe i.

Grenlandssamarbeidet skal markedsføre regionens interesser bl.a gjennom å gi felles uttalelser i viktige saker for regionen, gjennom lobbyvirksomhet mv.
Samarbeidet med andre etater, organisasjoner og institusjoner som for eksempel fylkeskommunen/regionalt nivå, Vekst i Grenland (ViG), Statens vegvesen og Jernbaneverket, skal styrkes.

Det skal samarbeides om kommunale tjenesteområder der dette kan gi økt kvalitet på tjenesten, redusert sårbarhet og/eller rimeligere tjenester for kommunenes innbyggere, i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner
Det skal arbeides aktivt med å oppnå et godt arbeidsmiljø i kommunene.

Regionens egenfølelse og identitet skal styrkes

Publisert
23.04.2008
Sist endret
17.11.2010

Kontakt oss

Besøksadresse
Klosterøya
Unionsgata 18
3732 Skien

Postadresse
Grenlandssamarbeidet
v/ Karianne Resare
Postboks 158, 3701 Skien

Telefon  97 65 06 56

E-post til Grenlandssamarbeidet

Daglig leder
Karianne Resare

Bamble kommune   Drangedal kommune  Kragerø kommune  Porsgrunn kommune   Siljan kommune    Skien kommune

Nettredaktør  Karianne Resare